ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
“ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ”
Loading...    Please wait.

 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται γιορτή στην Αίθουσα του Συλλόγου για την επέτειο του «Πολυτεχνείου»

 

Ενδεικτικές εκδηλώσεις:

----------------------------------------------------------------------------

 

Loading...
Please wait.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Loading...
Please wait.