ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
“ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ”
Loading...    Please wait.

Θάσος  και  προϊστορία

Η Προϊστορία της Μακεδονίας.

Η προϊστορική Θάσος ανάμεσα στο Αιγαίο

και στα Βαλκάνια

 

Την Παρασκευή  18 Αυγούστου 2006, στο Θερινό Κινηματογράφο Λιμεναρίων, στα πλαίσια του «2ου Κύκλου Επιστημονικών Διαλέξεων»  του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων  «Το Κάστρο» σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. έγινε  η  παρουσίαση  με τίτλο «Η Προϊστορία της Μακεδονίας»  από την Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. κ. Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Αικατερίνη και ακολούθησε συζήτηση  με θέμα :
 

«Η προϊστορική Θάσος ανάμεσα στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια»
 

Απαντήσεις στα  ερωτήματα που διατυπώθηκα έδωσαν η εισηγήτρια της εκδήλωσης, όπως και η κ. Κουκούλη –Χρυσανθάκη Χάιδω, Επίτιμος Έφορος της ΙΗ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων και ο κ. Στρατής Παπαδόπουλος,  Καθηγητής του Δ.Π.Θ. και Αρχαιολόγος του Μουσείου Θάσου. Διεξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα: 
Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος της Θάσου κατά την προϊστορική περίοδο της Μακεδονίας   που απορρέει από τις  σημαντικές ανακαλύψεις στο νησί  που αφορούν σ αυτή την περίοδο: 
Τα Προϊστορικά Ορυχεία Ώχρας στις Τζίνες, (20.300 χρόνια πριν από σήμερα) τους οικισμούς στα Λιμενάρια, το Καστρί και στη Σκάλα Σωτήρος    όπως και την διαπίστωση της   κατοίκησης σπηλαίων (Μαριές και Δρακότρυπα).  Η αξιολόγηση των νέων ευρημάτων που προκύπτουν  και περαιτέρω έρευνα θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο την τόσο ενδιαφέρουσα και  πλούσια- απ΄ όσα διαπιστώνεται- προϊστορική περίοδο της περιοχής. Τυχόν αξιοποίηση των ανωτέρων περιοχών όπου είναι δυνατό- με το να καταστούν επισκέψιμες στο ευρύ κοινό θα συμβάλλει τα μέγιστα στην πολιτιστική- κι όχι μόνο- αναβάθμιση της Θάσου. Οι παραπάνω περιοχές θα πρέπει να προφυλαχθούν από καταστροφικές ή επιβαρυντικές δραστηριότητες  και να αναδειχθούν καθώς αποτελούν όχι μόνον τοπικό αλλά ένα εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο  με διεθνές ενδιαφέρον .

Στην εκδήλωση  από πλευράς του Δήμου Θάσου παρέστη ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   και σε επίπεδο Νομαρχίας, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Έπίσης παρέστησαν,  η επίτιμος ΄Εφορος της ΙΗ΄Εφορείας Αρχαιοτήτων κα Χάϊδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη και εκπρόσωποι της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Θάσο.

Η περίληψη της διάλεξης-παρουσίασης της Καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας κ. Παπαευθυμίου –Παπανθίμου Αικατερίνης έχει ως εξής :

 

A. Papaefthymiou –Papanthimou

Prof. of  Preh. Archaeology

PREHISTORIC MACEDONIA

 

Our picture of the Palaeolithic Age in Macedonia is very limited and patchy. Very interesting is a human skull, founded in the cave of Petralona, Halkidiki (260.000 years old).

 

The Neolithic Period (7th  - 4th    mill. B. C.)  is marked by three revolutionary achievements:  the cultivation of the earth, the domestication of animals and the organizing of permanent settlements. A significant number of communities were established in Macedonia during the Neolithic Age :  Nea Nikomedia, Mandalo Servia, Arkadikos, Dikili Tass, Limenaria and Kastri in Thassos etc.

 

From 3000 B.C.  bronze became a new productive force which brought about a great cultural change. The Bronze Age lasted form 3000-1000 B.C.  In Macedonia the largest part of the settlements was located in the same places where they existed in the Neolithic times. The later stages of the period, which in Southern Greece coincides with the flourishing of Mycenaean palaces, is marked by the Mycenaean intrusion into Macedonia and its subsequent influence.

 

During the Early Bronze Age particularly interesting is the small, coastal, walled settlement on the hill of Prophitis Ilias inside the village of Skala Sotiros in Thassos.

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Η εικόνα μας  για την Παλαιολιθική περίοδο  στη Μακεδονία είναι πολύ περιορισμένη και ετερόκλητη. Πολύ  μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ανθρώπινο κρανίο, που εντοπίστηκε στο σπήλαιο των Πετραλώνων στη Χαλκιδική (260.000 ετών). Η Νεολιθική περίοδος (7η – 4η χιλιετία π.Χ.) χαρακτηρίζεται από τρία επαναστατικά επιτεύγματα: την καλλιέργεια της γης, την εκτροφή οικόσιτων ζώων και την οργάνωση μόνιμων εγκαταστάσεων. Ένας σημαντικός αριθμός κοινοτήτων ιδρύθηκε στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής Περιόδου: Νέα Νικομήδεια, Μάνδαλο, Σέρβια, Αρκαδικός, Ντικίλι Τάς, Λιμενάρια, και Καστρί στη Θάσο κ.λπ.

 

Από  το 3000 π.Χ. ο χαλκός κατέστη μια νέα παραγωγική δύναμη που επέφερε μια μεγάλη πολιτιστική αλλαγή. Η περίοδος του χαλκού διάρκεσε από το  3000 έως το 1000 π.Χ. Στη Μακεδονία το μεγαλύτερο μέρος των  μόνιμων εγκαταστάσεων βρέθηκε στις ίδιες θέσεις όπου υπήρξαν στους Νεολιθικούς Χρόνους. Τα μεταγενέστερα στάδια της περιόδου, που στη νότια Ελλάδα συμπίπτει με την άνθηση των Μυκηναϊκών Παλατιών, χαρακτηρίζονται από την παρείσφρηση του  Μυκηναϊκού Πολιτισμού στη Μακεδονία και την ακόλουθη επιρροή του.

Κατά τη διάρκεια της Νεώτερης Περιόδου του Χαλκού ιδιαίτερο ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η μικρή, παράκτια, περιτοιχισμένη εγκατάσταση στο λόφο Προφήτης Ηλίας  μέσα στο χωριό Σκάλα Σωτήρος στη Θάσο.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Παλάτι 2006: για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα"