Επικοινωνία                             

                                         

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμεναρίων Θάσου

«Το Κάστρο»

 

Λιμενάρια Θάσου, Τ.Κ. 64002

 

Ηλ.Δνση

tokastro@yahoo.gr

 

Τηλ.

25930 51926

25930 51200

25930 53190

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Βλαστάρης Κων/νος

Πρόεδρος

25930  53190

Σαουλίδου 'Ελσα

Αντιπρόεδρος

 

Στρατηγέντας Στυλιανός

Γραμματέας

25930  51200

Χρυσάφης Νίκος

Ταμίας

25930  51926

Ζαγοριανός 'Αγγελος

Μέλος